Uko wahagera

Arabiya Sawudite Igiye Kuza Iratanga Visas kuri Bamukera Rugendo


Umwami wa Arabiya Sawudite Mohammed Ben Salmane.

Arabiya Sawudite yatangaje ko ku ncuro ya mbere vuba igiye kuza iratanga « Visas » ku ngezi zifuza kugendera ico gihugu zaba iziratira ijisho canke iziza ku harukukira.

Kugera ino saha, kugira umuntu agendere Arabiya Sawudite yabwirizwa gusaba uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu “ Visas” nk’uw’umu isilamu aje gusengera mu bibanza vyeranda, gukorerayo arungitswe n’igihugu canke kuja mu nama bisanzwe. Nta mugore yubatse yari yemerewe kuhagendera wenyene atari kumwe n’umugabo wiwe canke umwe mu baryango b’igitsina gabo.

Igisata kiraba ivy’ingenzi muri ico gihugu cavuze ko caguye amarembo yo kugenderwa mu ntumbero yo guha agaciro no gushira ahabona ibindi vyiza vyotuma gihurumbirwa atari ipeterori gusa.

Umukuru w’ico gisata, Ahmed al-Khateeb, mu itangazo yashize ahabona yavuze ko ba mukera rugendo bazotangara ni babona ivyiza n’ubutunzi atari peterori biri muri Arabiya Sawudite. Yagize ati :" Dufise ibibanza bitanu biri ku rutonde rw’umurage ndangamuco w’isi wa UNESCO, akaranga ata handi karaboneka n’ibibanza vy’amaratiro vyinshi.”

Mu gihe muri Arabiya Sawudite umupafsoni abwirizwa kwambara yitwikiriye umubiri wose Ahmed al-Khateeb yavuze ko bazokworohereza buri mupfasoni n’umwigeme akaza yambaye uko avyifpuza ariko yikwije.

Ba mukera rugendo batari mu idini rya isilamu nta burenganzira yamara bwo kwegera ibibanza vyeranda bizwi nka Mecca na Medina bazoba bafise. Inzoga n’ivyambiye vyose bizoguma ari ikizira muri ico gihugu.

Kuva umwami wa Arabiya Sawudite Mohammed ben Salmane yihaye ihangiro ryo kugera mu 2030 igisata c’ingezi catejwe imbere, yarahinduye ibitari bike muri ico gihugu cakomeje gusa nk’iciyugaranye mu vy’imico.

Ubu muri Arabiya Sawudite hari amazu yerekana amareresi mu gihe kera cari ikizira, ibiteramo bitandukanye biraba ku mugaragaro, amahiganwa yo kwinonora imitsi agatunganywa, abapfasoni nabo umwaka uraheze bemerewe kunyonga umuduga kandi kerabatageza.

Muri rusangi ibihugu bizoronswa ama Visas ya ba mukera rugendo ni 49 bitarashirwa ahabona. Bamwe mu bakurikirana ivy’ingezi bavuze ko ari ingingo nziza naho ba mukera rugendo bashobora guhuta badahurumbira ico guhugu gifise isura mbi mu makungu muvy’ukubahiriza agateka ka zina muntu.

Bibukije nka dosiye y’igandagurwa ry’umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yamuka muri ico gihugu yaba muri Amerika akaza kugandagurirwa vy’agashinyaguro mu buserukizi bwa Arabiya Sawudite muri Turukiya mu mwaka uheze.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG