Uko wahagera

Obama Avuga kw'Abakiri Bato Bafise Amahirwe Adasanzwe


Perezida Barack Obama mu kiganiro yagiranye, mu gihugu ca Laos, n’imikangara iva mu karere ka Asiya yo mu bumanuko bushira ubuseruko

Perezida wa Reta Zunze Ubumwe za Amerika, Barack Obama, yabwiye umurwi w’abakiri bato bava mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Asiya, bari bakoranye, ko kugira inzozi bidahagije, ku migambi yerekeye kazoza. Avuga ko bategerezwa gukora.

Mu kiganiro yagiranye, mu gihugu ca Laos, n’imikangara iva mu karere ka Asiya yo mu bumanuko bushira ubuseruko, iri mu mugambi ushigikiwe na Amerika werekeye abakiri bato b’imboneza muri ako karere, perezida Obama, yatangaje kw’abakiri bato bamye bafise uruhara rukomeye mw’iterambere.

Yashimikiye ku kamaro nkenerwa kuko ibihugu vyoteza imbere ibijanye n’indero, n’ukubona kw’intambwe zigizwe zoba ziterekeye abahungu gusa, ko zoba zerekeye kandi n’abigeme.

Perezida Obama, yabwiye abakiri bato bariko bamwumviriza ko batocika intege, kubera hari uburyo bwinshi muri iki gihe kw’isi, bw’ukugira igihushane mu buzima, umuntu abigereranije n’ibihe vy’imbere yaho.

Perezida, Obama, yatangaje ko yizeye ko bazohabonera akaryo.

Ariko yishura ibibazo, perezida Obama, yatangaje ko yizeyeko perezida azokwirikira, muri Amerika azobandanya gukorana kurushiriza, n’akarere ka Asiya na Pasifike.

Yarahayagije inyungu z’ukugirana imigenderanire n’abantu bafise imico itandukanye, nk’uburyo bw’ukubandanya kumenya ibibaranga. Yarashimikiye ku kamaro k’ukwubaha abantu bava mu mihingo itandukanye, kandi bafise ivyiyumviro bitandukanye.

XS
SM
MD
LG