Ku wa mbere, Gicurasi 02, 2016 isaha yo mu karere 12:41

  Imirongo Porogaramu za Radio Zumvikanaho

  Iradio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda itangaza amakuru y’ibiriko birabera muri Afrika, Amerika, ndetse no kw’isi yose. Hariho kandi n’ibiganiro bijanye n’imigambi ya demokarasi, intwaro rusangi, uburenganzira bw’ikiremwa muntu, ubutunzi, ukubaho kw’abanyagihugu n’iterambere.

  Imisi yose, kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika bitangurira ku makuru aramvuye isaha cumi n'imwe n'igice, mu gitondo. Ayandi makuru aramvuye yongera kwumvikana isaha cumi na zibiri zuzuye. Amakuru y'isaha cumi na zibiri akurikirwa n'inkuru nyamukuru.

  Ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda vyumvikanira no kuri radio RPA (Radio Publique Africaine) i Bujumbura mu Burundi, iradio Ijwi rya Toro mu gisagara ca Fort Portal m'uburengero bw'igihugu c'Ubuganda, iradiyo Ijwi rya Kigezi, iri i Kabale, m'ubumanuko bw'igihugu c'Ubuganda, no kuri Radio Free Africa, iri i Mwanza, mu gihugu ca Tanzania.

   

  Kinyarwanda/Kirundi

  0330-0430 UTC: 7340 9540 11750

  1600-1630 UTC: 11750 12010 17785